site menu

Türkiye’de pek çok sayıda üniversitenin eğitim dili sadece Türkçe değildir. Bazı üniversiteler ise eğitim dili Türkçe olmasına rağmen yeterlilik sınavına girmeyi zorunlu kılmışlardır.

  • Dolayısıyla öğrenciler öğrenim görecekleri bölüme başlamadan önce bu sınava girerek o dildeki yeterliliklerini kanıtlamak zorundadırlar. Bu sınavlarda başarı elde edemeyen öğrenciler 1 yıl boyunca hazırlık sınıfında öğrenim görürler.
  • Hazırlık sınavına hazırlanan öğrencilerin öncelikle hangi üniversitede öğrenim görecekleri sorularak o yönde amaca hizmet edilir. Çünkü bazı üniversiteler hazırlık sınavında 4 temel beceriyi ölçen çalışmalar yürütürken kimi üniversiteler ise dil bilgisini esas alırlar. Kurumumuzda aynı hedefteki öğrenciler aynı grupta yer alırlar.

Biz Sizi Arayalım