site menu

Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları

Dalton Dil Stüdyo sizlerin kişisel gizliliğini korumaya özen göstermektedir. Bu gizlilik politikası Dalton Dil Stüdyo tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunların nasıl korunup saklandığını ana hatlarıyla açıklamaktadır. Bu kapsamda Dalton Dil Stüdyo, 

Gönüllü olarak vermediğiniz sürece, sitemize yaptığınız ziyaretlerinizde hakkınızda herhangi bir kişisel bilgi toplamamaktadır.

İsteğinize bağlı olarak, daire satış rezervasyonu yapılması, anket formu doldurulması ya da e-bülten gönderilmesi talebinde bulunurken kişisel bilgilerinizi toplayabilmektedir.

Kural olarak, sitemize sunduğunuz kişisel verileriniz (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz, telefon numaralarınız) üçüncü kişilerle paylaşmamakta, satmamakta, kiralamamakta ve başka şekilde kullandırmamaktadır.

Dalton Dil Stüdyo web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizin toplanmasını istemediğiniz takdirde BİLGİ TALEP FORMU kısmında ne yapmanız gerektiği anlatılmaktadır. Bu politika yalnızcaDalton Dil Stüdyo web sitesi için geçerli olup üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerindeki reklâm veya tanıtımlarımızda geçerli değildir.

Dalton Dil Stüdyo sizin izninizle bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır:

Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair bildirimler göndermek, 

Sizi elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,

Ziyaretçi profillerimizi belirlemek, 

İstek, talep ve şikâyetleri değerlendirmek.

Dalton Dil Stüdyo, ziyaretçilerin web sitesindeki dolaşımları sırasında, kullanıcı yoğunluğu, ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik ve isimsiz olarak toplamaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmakta ve herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” (çerez) adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistikî veri olarak toplanmakta olup kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir kılmaktır. 

Kişisel bilgiler ve veriler sadece belirtilen amaçlar için ve mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında kullanılmaktadır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi uyarınca, 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilginize sunarız. Bu hususlardaki taleplerinizi info@daltonegitim.com  e-posta adresine göndermeniz halinde yasal süre içerisinde tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.

18 yaşından küçüklerin, Dalton Dil Stüdyo web sitesine, velileri ya da vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Dalton Dil Stüdyo sorumlu tutulamaz. 

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, bilgi@daltondilstudyo.com adresine mail atabilirsiniz. Dalton Dil Stüdyo gelecek olan talepleri karşılamak üzere gerekli çalışmaları ve araştırmaları yapacaktır. 

Dalton Dil Stüdyo web sitesini kullanmak, ziyaret etmek ve gönüllü olarak kişisel bilgileri vermek işbu gizlilik politikasının ve şartlarının okunduğu ve kabul edildiği anlamı taşımaktadır.